GDPR

Požiadať o svoje práva, na ktoré vám vzniká nárok na základe GDPR si môžete uplatniť na tejto emailovej adrese: “ahoj@details.sk”. Na tejto emailovej adrese môžete žiadať o vaše právo na informáciu o spracovaní osobných údajov, o vaše právo na výmaz osobných údajov (právo na anonymizáciu údajov), o vaše právo na opravu osobných údajov a o vaše právo namietať na výsledok spracovania vašich údajov.

Ku vašej žiadosti prosím doplňte vaše meno a priezvisko. Vedzte, že odoslaním emailu s vašim menom a priezviskom beriete na vedomie spracovanie osobných údajov.